Tiếng Hoa Cao Cấp - Bài 2: Nỗi Khổ Khi Trưởng Thành

Chủ nhật - 07/02/2016 15:40
Cùng luyện tiếng Hoa với những bài học từ Pro-Language

Bài 2: Nỗi Khổ Khi Trưởng Thành - 第二课:成长的烦恼

1. Hội thoại:

hái zi   bà mā   wǒ xiǎng bān   chū qù zhù  
孩子:爸妈,我想搬1出去住。

mā ma   shén me   jiā lǐ hǎo hǎo de fáng zi   gàn má yào bān chū qù 
妈妈:什么?家里好好的房子,干吗要搬出去?

bà ba   shì ā   yì jiā sān kǒu zài yì qǐ duō hǎo   wǒ men huán kě yǐ zhào gu nǐ   nǐ gōng zuò zhè me máng   zì jǐ zhù zěn me yìng fu   dé guò lái  
爸爸:是啊,一家三口在一起多好,我们还可以照顾你。你工作这么忙,自己住怎么应付44得过来?

hái zi   wǒ jiù shì bù xiǎng ràng nǐ men cāo xīn ma   wǒ xiàn zài néng zì shí qí lì     shì shí hou dú lì le   ér qiě wǒ zǎo wǎn yào zì jǐ shēng huó de  
孩子:我就是不想让你们操心嘛。我现在能自食其力4224,是时候独立了。而且我早晚要自己生活的。

bà ba   nǐ dà xué zhù xiào   bú jiù yǐ jīng duàn liàn guò le mǎ   zài shuō   zì jǐ zhù huán yào huā yuān wang   qián fù fáng zū     duō bù huá suàn  
爸爸:你大学住校,不就已经锻炼过了吗?再说,自己住还要花冤枉yuan1wang钱付房租21,多不划算。

hái zi   wǒ kě yǐ zhǎo pián yi yì diǎn de fáng zi   ér qiě wǒ xiàn zài shàng bān tài yuǎn le   lù shang yòu lèi yòu làng fèi   shí jiān   wǒ xiǎng zài gōng sī fù jìn zhǎo gè fáng zi  
孩子:我可以找便宜一点的房子。而且我现在上班太远了,路上又累又浪费44时间,我想在公司附近找个房子。
mā ma   nǚ ér ā   bù guǎn nǐ cháng duō dà   bà ba mā ma dōu huì wèi nǐ cāo xīn   de   zhè jiù shì kě lián tiān xià fù mǔ xīn ā   mā ma wèn nǐ   nǐ shì bu shì yǒu nán péng you le   suǒ yǐ yào bān chū qù  
妈妈:女儿啊,不管你长多大,爸爸妈妈都会为你操心11的。这就是可怜天下父母心啊。妈妈问你,你是不是有男朋友了?所以要搬出去。

hái zi   āi yā   bù shi   nǐ men bié xiā   xiǎng le   guó wài shí qī bā suì jiù zì jǐ shēng huó le   wǒ dōu èr shí qī bā le   hái shi kào   jiā lǐ   shuō chū qù duō diū liǎn  
孩子:哎呀,不是!你们别瞎1想了。国外十七八岁就自己生活了,我都二十七八了,还是靠4家里,说出去多丢脸!

mā ma   tā men de wén huà bù yí yàng   bà ba mā ma xīn xīn kǔ kǔ bǎ nǐ yǎng dà   nǐ zhǎng dà le jiù yào lí kāi wǒ men   nǐ shì bu shì xián qì   bà mā ā  
妈妈:他们的文化不一样。爸爸妈妈辛辛苦苦把你养大,你长大了就要离开我们。你是不是嫌弃24爸妈啊?

hái zi   bù shi lā   wǒ yòu bù shi bú yào nǐ men   wǒ zhǐ shì xiǎng duō yì diǎn zì yóu kōng jiān  
孩子:不是啦。我又不是不要你们,我只是想多一点自由空间。

bà ba   wǒ men méi gěi nǐ zì yóu mǎ   wǒ hé nǐ mā cóng lái bù xiàn zhì   nǐ   ér qiě xiàn zài wǒ men yì jiā sān kǒu huán kě yǐ xiǎng xiǎng tiān lún zhī lè     nǐ bān chū qù wǒ hé nǐ mā duō gū dú    
爸爸:我们没给你自由吗?我和你妈从来不限制44你。而且现在我们一家三口还可以享享天伦之乐1214,你搬出去我和你妈多孤独12!

mā ma   zuì zhǔ yào shì méi bì yào   jiǎ rú nǐ shì yào jià rén le   nà wǒ men zuò fù mǔ de èr huà bù shuō   kěn dìng ràng nǐ bān chū qù   xiàn zài nǐ yí gè gū niang jiā   què rǎng   zhe yào chū qù   zhè               zhè xiàng huà mǎ  
妈妈:最主要是没必要。假如你是要嫁人了,那我们做父母的二话不说,肯定让你搬出去。现在你一个姑娘家,却嚷rang3着要出去,这.......这像话吗?

hái zi   mā   nín xuè yā   gāo   bié jī dòng     nín tīng wǒ shuō   cóng xiǎo dào dà   nǐ men shén me dōu bāng wǒ ān pái hǎo   ràng wǒ yī shí wú yōu   kě shì xiàn zài shì shí hou ràng wǒ zì jǐ shēng huó le  
孩子:妈,您血压42高,别激动14。您听我说,从小到大,你们什么都帮我安排好,让我衣食无忧。可是现在是时候让我自己生活了。

bà ba   xiàn zài huán bù shi shí hou   děng nǐ chéng jiā   le zài shuō  
爸爸:现在还不是时候,等你成家21了再说。

hái zi   bà   nǐ zěn me yě zhè me bù jiǎng lǐ   fǎn zhèng wǒ yǐ jīng jué dìng le   wǒ míng tiān jiù bān chū qù  
孩子:爸,你怎么也这么不讲理?反正我已经决定了。我明天就搬出去。

bà ba   nǐ  
爸爸:你?

2. Từ lưu ý:

合理  hé lǐ     rationale; reasonable

实践  shí jiàn   practice; internship

激动  jī dòng   to excite; to agitate

怜悯  lián mǐn  to have pity for

哪怕  nǎ pà     even if; even though; no matter what

厌恶  yàn wù     loath; to hate; be disgusted with

冤枉  yuān wanginjustice

旁人  páng rén   other people; bystanders; onlookers

吵翻  chǎo fān  犹争吵,吵闹。 谓因争吵彼此之间态度突然变坏,感情破裂。

就算  jiù suàn   [Informal] even if; granted that

付出  fù chū    to pay; to invest (energy or time in a friendship etc)

父子  fù zǐ     father and son

意志力  yì zhì lì  willpower

背地里  bèi dì lǐbehind sb's back

翅膀硬 chì bǎng yìng  喻指能独立行动或不服从别人管教、“翅膀长硬”。

亲朋好友qīn péng hǎo you    friends and relatives

过于保护guò yú bǎo hù  over protective

花钱买罪受huā qián mǎi zuì shòu   spend money on sth that turns out to be unsatisfactory or even disastrous

Nguồn tin: Pro-Language

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Ngoại Ngữ Đông Nam Á
HỌC TIẾNG KHMER HỌC TIẾNG THÁI


HỌC TIẾNG LÀO


HỌC TIẾNG MYANMARHỌC TIẾNG INDONESIA


HỌC TIẾNG MALAYSIAHỌC TIẾNG HOA CĂN BẢNHỌC TIẾNG ANH BỒIHỌC TIẾNG VIỆT


 

Chúng tôi trên mạng xã hội


Chat Zalo 
zalo sharelogo
 

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây